Annie Camps Koninklijk onderscheiden

Tijdens het ochtendconcert zondag 10 december 2023 maakte Burgemeester Ryan Palmen van Horst ad Maas zijn opwachting in MFC de Zwingel. Hij kwam namens Zijne Koninklijke Hoogheid om onze oud-voorzitter Annie Camps te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Annie kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege haar jarenlange voorzitterschap, en voor de vele andere verdiensten voor onze vereniging. Maar ook haar vrijwilligerswerk voor de Locht en bij de Stichting Geschiedenis Melderslo speelden bij haar benoeming een grote rol.
Uiteraard zijn wij trots op Annie en dankbaar voor al het werk dat zij in de loop der jaren voor onze vereniging heeft verzet.
Bestuur en leden feliciteren Annie van harte met haar Koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Palmen spelt Annie de versierselen op

Bij “haar” vaandel van Muziekvereniging Eendracht