Jubilarissen gehuldigd

Vanaf half elf zondag 10 december 2023 genoot een volle zaal in de Zwingel van de mooie muzikale klanken van de fanfare en de drumband van Muziekvereniging Eendracht.
Daarvoor kon de Melderse in alle vroegte genieten van de klanken van onze drumband; die het dorp in trok om 2 van onze jubilarissen op te halen. Ben Alaerds, 60 jaar lid, en Michel van de Pas, 70 jaar lid, werden geëerd vanwege hun jubileum als lid van Eendracht. Daarnaast werd deze ochtend stil gestaan bij het jubileum van Daisy Gilissen-Derks, Thijs Peeters en Chris Cleven; allen 25 jaar lid en Ed Vullings en Pierre Beerkens; beiden 40 jaar lid van onze vereniging. Alle jubilarissen werden onderscheiden met de daarbij behorende bondsspeld van de Limburgse Bond van Muziekgezelschapen.
Bovendien werd de jubileumspeld bij Ben en Michel opgespeld door burgemeester Ryan Palmen.
Bestuur en leden feliciteren alle jubilarissen van harte met hun jubileum.

25 jarige jubilarissen Chris Cleven met Shirley, Daisy Gilissen met Paul en Thijs Peeters met René

40 jaar lid van Eendracht: Pierre Beerkens & Chantal en Ed Vullings & Pieternel

Michel vd Pas, 70 jaar lid en Ben Alaerds, 60 jaar lid samen met José en Nelly & burgemeester Palmen